Бъди с приятел – България

Бъди с приятел – България

Бъди с приятел – България

Бъди с приятел – България

Бъди с приятел – България

Arrow
Arrow
Slider

Бъди с приятел – България

„Бъди с приятел – България“ е фондация, учредена в обществена полза през януари 2017 г. и е част от семейството на Best Buddies International (www.bestbuddies.org) – организация с нестопанска цел, посветена на изграждане на глобално движение от доброволци, което предоставя възможности за създаване на лични приятелства, интегрирана заетост и развитие на лидерските умения на лица с интелектуални затруднения и увреждания, засягащи интелекта и развитието.

НАШАТА МИСИЯ е да се създаде доброволческо движение, което да насърчава и създава условия за запознанства и изграждане на пълноценни приятелства между връстници със и без интелектуални затруднения, както и да съдейства за повишаване на самочувствието и самооценката на лицата с интелектуални затруднения за самостоятелно справяне в живота чрез укрепване на социалните им връзки с техните връстници, обмяна на социален опит и активно включване в обществения живот.

Програмите на „Бъди с Приятел – България“ подпомагат социалната интеграция и личностна реализация на хората с интелектуални затруднения, изграждат самостоятелност и независимост, изявяват техните способности и умения и спомагат за интеграцията им в обществото.

Нашите цели

  • създаване на доброволческо движение, което да насърчава и създава условия за запознанства и изграждане на пълноценни приятелства между връстници със и без интелектуални затруднения;

  • подпомагане на социалната им интеграция и личностна реализация чрез укрепване на социалните им връзки с техните връстници, активно включване в обществения живот, развитие на лидерски качества, повишаване на уменията за себеизразяване и самозастъпничество и създаване на условия за интегрирана заетост;

  • повишаване на информираността и чувствителността на обществото още от училищна възраст към проблемите и способностите на лицата с интелектуални затруднения;

  • да подкрепя и работи за създаване на условия за интегрирана заетост на хората с интелектуални затруднения.

ПРОГРАМИ

Изграждане на приятелства

one-to-one-friendship.jpg

Интегрирана заетост

integrated.jpg

Развитие на лидерски качества

Leadership-mdevelopment.jpg

КАК ДА НИ ПОДКРЕПИТЕ

Включете се като доброволец

become-bestbuddie.jpg

Участвайте в събитие

attend-an-event.jpg

Направете дарение

donate.jpg