Контакти

Фондация „Бъди с приятел – България“

Ул. „Рикардо Вакарини“ № 8

M: +359 889 470 703
E:  Bulgaria@bestbuddies.org