Бъдете наш застъпник

Каузата ни във фондация „Бъди с приятел – България“ се нуждае от подкрепа и ангажираност. Разкажете на своите най-близки и приятели за нас в социалните мрежи, в своя блог или на чаша кафе. Ще ни помогнете да достигнем до повече споделящи нашите ценности хора и да ги убедим да се присъединят към нашата кауза.

Можете да бъдете застъпници на нашата мисия по много начини — открийте един (или няколко), които са подходящи за Вас, сред предложенията по-долу!

Споделете посланието ни в социалните медии

Следвайте Best Buddies и се свържете с други членове на нашата общност от застъпници за споделяне на идеи и в търсене на вдъхновение.

facebook twitter instagram pinterest youtube

Сменете профилната си снимка/заглавната снимка на страницата си, за да популяризирате мисията на Best Buddies за приятелство, заетост и развитие на лидерски качества и умения за хората със затруднения, засягащи интелекта и развитието, сред контактите си в социалните мрежи.

Публикувайте въздействащо видео на Best Buddies, за да покажете на своите приятели и на семейството си как могат да се присъединят и да допринесат за положителна промяна.