Участвайте в благотворително събитие/приятелска разходка

Присъствието на някое от нашите събития е прекрасен начин да научите повече за програмите на „Бъди с приятел – България“ и да видите нашата мисия в действие.

Ако проявявате интерес към работа като доброволец на някое от нашите събития,
моля, попълнете нашия формуляр за работа като доброволец.

Защо именно разходки?

Приятелската разходка на „Бъди с приятел – България“ повишава информираността и цели набирането на средства в подкрепа на хората с интелектуални затруднения. Разходката има ключова роля за финансирането на програмите на „Бъди с приятел – България“.

Приходите от организираните благотворителни събития и приятелски разходки ни помагат да постигнем целите, които сме си поставили, за изграждането на един нов за България модел на социална услуга, основан на уважение, приемане и разбиране на хората с интелектуални затруднения и техните семейства, като гаранция за едно по-устойчиво и развито общество.

Дата & Място

Предстои да бъдат обявени