Присъединете се към „Бъди с приятел – България“

„Бъди с приятел – България“ е организация, която функционира на доброволни начала. Ако водите активен начин на живот и вярвате в справедливостта и равните възможности, можете да ни подкрепите като станете наш доброволец.

Вие можете да имате силно положително въздействие върху живота на хората със затруднения, засягащи интелекта и развитието. Помагайки на „Бъди с приятел – България“ да подобри живота на тази пренебрегвана група в обществото, Вие допринасяте за изграждането на по-отворен и включващ свят за всички хора.

По време на среща с екипа на Фондацията ще получите информация за различните аспекти на нашата работа, за да Ви улесним в решението в коя област на работата ни бихте желали да ни подпомогнете и колко време можете да отделите за работа като доброволец.

За да се присъедините към „Бъди с приятел – България“ като доброволец, моля, попълнете следния формуляр и ние ще се свържем с Вас.

Достъпът и използването от Ваша страна на този уебсайт са обект на и се уреждат от приложимия закон (ЗЗЛД) и в съответствие с Общия регламент за защита на личните данни (GDPR) и настоящата Политика за защита на лични данни. Моля прочетете ги внимателно.

Форма за регистрация

Лична информация
 
Аз съм лице с интелектуално затруднение и бих желал/а да участвам в програмата за приятелство на „Бъди с приятел- България“ Аз съм родител/настойник/приятел на лице интелектуално затруднение и бих желал/а да му/й помогна да се включи в програмата за приятелство на „Бъди с приятел- България“. Аз съм лице без интелектуално затруднение и бих искал/а да бъда включен/а в програмите на „Бъди с приятел- България“. Аз съм работодател и проявявам интерес към предоставяне на работа на лице с интелектуално затруднение. Откриване на филиал на „Бъди с приятел- България“ в училището/университета, където уча/следвам. Стажант или доброволец в местния офис на „Бъди с приятел- България“.
Дарение на продукти или услуги (напр. офис консумативи, техническо оборудване, мебели, ИТ подкрепа, графичен дизайн и т.н.). Подкрепа с набирането на средства. Участие като доброволец в специално събитие/приятелска разходка.

get-involved-1.jpg
get-involved-2.jpg
get-involved-3.jpg