Развитие на лидерски качества

Програмите за развитие на лидерски качества на „Бъди с приятел – България“ образоват и помагат на хората с интелектуални затруднения да овладеят умения, които ги превръщат в лидери, оратори и застъпници, както и съдейства за ефективното и пълноценно включване на лицата с интелектуални затруднения в процесите на вземане на решения, засягащи техния живот и развитие.

Текуща програма

Посланици на „Бъди с приятел – България“

Програмата предоставя възможности на хората с интелектуални затруднения да придобият ораторски умения и необходимото самочувствие, и увереност за успешно встъпване в ролята на застъпници за своята кауза и каузата на своите връстници в общността, на работното място и на ниво държавни институции.

Бъдеща програма

Застъпници на „Бъди с приятел – България“

Програмата овластява и подготвя млади хора - доброволци за ролята на застъпници на хората с интелектуални затруднения и подпомага създаване на нови филиали на „Бъди с приятел – България“ чрез организиране на специални събития, които да повишават информираността на общността за процесите на формиране на политики и законодателни инициативи, свързани с гарантиране на правата на хората с увреждания.

Image
leadership-2.jpg
leadership-3.jpg
leadership-4.jpg