ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЪЛНОЦЕННИ ПРИЯТЕЛСТВА

Програмите на „Бъди с Приятел – България“ подпомагат социалната интеграция и личностна реализация на хората с интелектуални затруднения, изграждат самостоятелност и независимост, изявяват техните способности и умения и спомагат за интеграцията им в обществото. Чрез своето участие хората с интелектуални затруднения формират пълноценни отношения със своите връстници, добиват увереност и самочувствие, споделят интереси и опит и участват в занимания и дейности, които доставят удоволствие на всички останали хора.

Текущи програми

БЪДИ С ПРИЯТЕЛ В ОБЩНОСТТА

Целта на програмата е изграждане на лични приятелства между хора със и без увреждания като средство за подобряване на обществената среда и за решаване на социално значим проблем, касаещ дискриминацията и социалната изолация на хората с интелектуални затруднения. След напускане на училищната среда повечето хора с интелектуални затруднения разполагат с ограничени възможности за социално общуване и взаимодействие. Тази програма помага на хората с интелектуални затруднения да бъдат пълноценна част от обществото и изгражда включваща и многообразна общност за всички.

Бъдещи програми

БЪДИ С ПРИЯТЕЛ В УЧИЛИЩЕ

Изгражда и укрепва лични приятелства между учениците със и без интелектуални затруднения, в рамките на които те споделят интереси, преживявания и участват в съвместни дейности. Учениците с интелектуални затруднения често биват изолирани и изключвани от обществения и училищния живот. Програмата „Бъди с приятел в училище“ помага за изграждането на култура на включване на всички ученици и помага за преодоляване на социалните бариери във важен етап от развитието на младите хора.

e-BUDDIES

Предоставя сигурно онлайн пространство за изграждане на лични приятелства между хора със и без интелектуални затруднения. Присъединявайки се към e-Buddies, участниците придобиват по-голяма увереност в използването на технологии за общуване с приятели, усвояват компютърни умения и подобряват уменията си за общуване в онлайн пространството.