Проекти

Проект: „Бъди с приятел – България“ Представяне

Мисията на фондация „Бъди с приятел – България“ е да се създаде доброволческо движение, което да насърчава и създава условия за запознанства и изграждане на пълноценни приятелства между връстници със и без интелектуални затруднения, както и да съдейства за повишаване на самочувствието и самооценката на лицата с интелектуални затруднения за самостоятелно справяне в живота чрез укрепване на социалните им връзки с техните връстници, обмяна на социален опит и активно включване в обществения живот.

Цел на проекта: Повишаване на обществената осведоменост относно мисията и програмите на „Бъди с приятел – България“ и да популяризира идеята за активно гражданско участие като средство за подобряване на обществената среда и за решаване на социално значим проблем, касаещ дискриминацията и социалната изолация на хората с интелектуални затруднения.

Дейности:

  1. Изработване на информационни материали (уебсайт и страница във Facebook, брошура)
  2. Разпространение на информация.
  3. Събитие, посветено на началото на дейността на „Бъди с приятел – България“ България.
  4. Установяване на отношения и начало на сътрудничество със заинтересовани страни. (публикации, интервюта, съобщения за медиите, пресконференция, разпространение на брошура)

Финансираща организация: Best Buddies International

Период на проекта: юни 2017 – октомври 2017 година

Image