„Бъди с приятел – България“ - Дейности

„Бъди с приятел – България“ е фондация, учредена в обществена полза през януари 2017 г.

Image

„Бъди с приятел – България“ е фондация, учредена в обществена полза през януари 2017 г. и е част от семейството на Best Buddies International (www.bestbuddies.org ) – първата национална организация в САЩ, която предлага социални услуги и програми за хора с интелектуални затруднения, учредена от Антъни Кенеди Шрайвър през 1989 г.

Днес филиали на Best Buddies International активно функционират в 50 щата в САЩ и в повече от 50 държави на 6 континента, оказвайки положително въздействие върху живота на повече от 800 000 лица с интелектуални затруднения и увреждания, засягащи интелекта и развитието.

Организацията е посветена на изграждане на глобално движение от доброволци, което предоставя възможности за създаване на лични приятелства, интегрирана заетост и развитие на лидерските умения на лица със интелектуални затруднения и увреждания, засягащи интелекта и развитието. 

global-impact-2017.png

Best Buddies International

Мисия

Best Buddies International е организация с идеална цел, учредена по реда на член 501(c)(3), посветена на изграждане на глобално движение от доброволци, която предоставя възможности за създаване на лични приятелства, интегрирана заетост и развитие на лидерските умения на лица с интелектуални затруднения и увреждания, които засягат интелекта и развитието.

Програми

Best Buddies е най-голямата световна организация, работеща за прекратяване на социалната, физическа и икономическа изолация на 200 милиона лица с интелектуални затруднения и увреждания, които засягат интелекта и развитието. В рамките на тази общност Best Buddies предоставя подкрепа за изграждане на пълноценни приятелства с връстници, намиране на сигурни работни места, водене на независим живот, подобряване на ораторските умения, самозастъпничеството и уменията за общуване, както и изграждане на самочувствие като изцяло приети и пълноценни индивиди и членове на обществото.

Визия

Свят, в който не съществува нужда от Best Buddies.
Организацията ни си представя свят, в който хората с интелектуални затруднения и увреждания, които засягат интелекта и развитието, са така успешно интегрирани в училищата, на работното място и в общността, че настоящите ни усилия и услугите, които предлагаме, няма да бъдат необходими. Докато тази визия не се превърне в реалност, организацията ще продължи да образова учениците в прогимназиален и гимназиален курс, колежите, членовете на общности, корпорациите и работодателите относно емоционалните, функционалните и естествените потребности и способности на хората с интелектуални затруднения и увреждания, които засягат интелекта и развитието.

ПРОГРАМИ

Изграждане на приятелства

one-to-one-friendship.jpg

Интегрирана заетост

integrated.jpg

Развитие на лидерски качества

Leadership-mdevelopment.jpg