Документи

Сертификат от Best Buddies International

Устройствен акт

Удостоверение от ЦРЮЛНЦ при МП

Годишен доклад за дейността и финансов отчет, 2017 г.

Годишен доклад за дейността и финансов отчет, 2018 г.

Годишен доклад за дейността и финансов отчет, 2019 г.